Vi levererar

Kunden vinner

Kundcase

Utbildningsinsats inom
AI-området

En svensk myndighet ville ha hjälp med utbildning inom Artificiell Intelligens,

Spårning av krav från verksamhet till tilldelad materiel

Effektiv samordning mellan system för att ge slutkunden, maximal nytta in sin verksamhet.

Säkerhet och robusta system

Second opinion på kravställning och arkitektur av kritiskt system för finansbolag där man var osäker på säkerhetspåverkan.

Vid kravjusteringar under ett IT-projekts gång påverkas ofta fler delar av verksamheten än tänkt, vilket i efterhand ofta blir väldigt dyrt."

IT-chef inom finanssektorn

28 % av alla IT-projekt anses som regelrätta misslyckanden, det är lätt att underskatta risken och därmed inte ta nödvändiga försiktighetsåtgärder”

Verksamhetschef statlig myndighet

Stäng meny